หวย

ผลสลากรางวัลที่ 1 – งวด 1 ตุลาคม 2563

ผลสลากหวยรางวัลที่ 1 งวด 1 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท – xxxxxx

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท – xxx

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท – xxx

เลขท้าย 2 ตัว รางวัลๆละ 2,000 บาท – xx

ตรวจหวยรางวัลที่ 2มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท – xxxxxx

ตรวจหวยรางวัลที่ 3มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท – xxxxxx

ตรวจหวยรางวัลที่ 4มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท – xxxxxx

ตรวจหวยรางวัลที่ 5มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท – xxxxxx

ที่มา: sanook.com