ข่าว

21 มิ.ย. วันครีษมายัน วันที่ช่วงกลางวันนานที่สุดในรอบปี

วันครีษมายัน (summer solstice) หรือ ครีษมายัน / อุตตรายัน ซึ่งเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นั้นขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด และตกที่ทิศตะวันตกซึ่งเฉ…